Strong

5483

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 25 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady