Strong

5491

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 157 razy w 147 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 150 razy w 140 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady