Strong

5495

(1 - 20) z 171

znaleziono łącznie 1773 razy w 1596 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 179 razy w 171 wersetach, w Septuagincie 1589 razy w 1420 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady