Strong

5503

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 83 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady