Strong

5526

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 28 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady