Strong

5548

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 75 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 67 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady