Strong

5549

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady