Strong

5550

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 116 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 57 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady