Strong

5552

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady