Strong

5553

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 242 razy w 226 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 233 razy w 217 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady