Strong

5561

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 159 razy w 152 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 132 razy w 125 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady