Strong

5568

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 88 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady