Strong

5578

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady