Strong

5590

(1 - 20) z 95

znaleziono łącznie 844 razy w 768 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 95 wersetach, w Septuagincie 735 razy w 670 wersetach, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady