Strong

5600

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 67 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady