Strong

5607

(1 - 20) z 154

znaleziono łącznie 169 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 159 razy w 154 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady