Strong

5613

(1 - 20) z 435

znaleziono łącznie 525 razy w 447 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 494 razy w 435 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 0 wersecie, w innych pismach 15 razy w 12 wersetach.

Przekłady