Strong

5618

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 44 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady