Strong

5623

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 34 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 16 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady