Strong

568

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 30 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady