Strong

571

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 26 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady