Strong

575

(1 - 20) z 616

znaleziono łącznie 3956 razy w 3289 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 671 razy w 616 wersetach, w Septuagincie 3268 razy w 2660 wersetach, w innych pismach 17 razy w 13 wersetach.

Przekłady