Strong

59

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady