Strong

596

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 17 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady