Strong

599

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 569 razy w 524 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 111 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 458 razy w 425 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady