Strong

601

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 124 razy w 111 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 85 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady