Strong

611

(1 - 20) z 248

znaleziono łącznie 250 razy w 248 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 250 razy w 248 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady