Strong

649

(1 - 20) z 130

znaleziono łącznie 640 razy w 610 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 133 razy w 130 wersetach, w Septuagincie 507 razy w 480 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady