Strong

652

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 85 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady