Strong

654

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 409 razy w 390 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 397 razy w 378 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady