Strong

66

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady