Strong

68

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 260 razy w 240 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 224 razy w 206 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady