Strong

680

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 148 razy w 136 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 103 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady