Strong

684

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 94 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 72 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady