Strong

686

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 41 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady