Strong

692

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 10 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady