Strong

71

(1 - 20) z 73

znaleziono łącznie 237 razy w 228 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 73 wersetach, w Septuagincie 163 razy w 155 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady