Strong

720

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 32 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady