Strong

724

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady