Strong

726

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady