Strong

740

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 367 razy w 338 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 99 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 265 razy w 244 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady