Strong

744

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady