Strong

746

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 227 razy w 213 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 169 razy w 157 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady