Strong

756

(1 - 20) z 84

znaleziono łącznie 85 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 84 razy w 84 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady