Strong

758

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 587 razy w 536 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 550 razy w 500 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady