Strong

765

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 204 razy w 193 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 195 razy w 185 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady