Strong

769

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady