Strong

770

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 93 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady