Strong

782

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 63 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady