Strong

79

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 126 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 102 razy w 93 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady